Adviseur Geohydrologie
Tjeerd van Spronsen

Word een collega
Werkzaam bij BOOT sinds 2019

Tjeerd zocht voor zijn opleiding Land- en Watermanagement, aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, een waterstage. Het liefst in de buurt van zijn woonplaats. Al snel stuitte hij op BOOT. “De stage beviel zo goed dat ik er vakantiewerk ging doen. Zo paste ik in de praktijk de dingen toe die ik op school leerde. Mijn afstudeeropdracht deed ik ook bij BOOT en na het afstuderen ging ik definitief aan de slag bij team Water & Klimaat.”

Bij BOOT vind je toegankelijke collega’s. Ik vind het fijn dat er veel onderling contact is. Dat maakt het leuk bij BOOT!

Al snel werd Tjeerd Adviseur Geohydrologie: “Je groeit bij BOOT op een natuurlijke manier. Ik kreeg geleidelijk meer verantwoordelijkheden. In mijn rol pak ik projecten op vanaf de offertefase en zoek een goede aanpak om een onderzoek uit te voeren.” Het mooie aan zijn rol is volgens hem de vertaling van ruwe data naar advies: “We werken met verschillende data, bijvoorbeeld uit eigen infiltratiemetingen. Ik maak de vertaling vanuit deze data naar een passend advies richting de opdrachtgever. Daarbij ben je een onzichtbaar onderdeel van het geheel.”

Het aantrekkelijke van werken bij BOOT is dat het een integraal ingenieursbureau is: “We hebben een scala aan afdelingen: Civiel, Bodem, Water & Klimaat, GEO-informatie, Circulaire sloop enzovoort.

Bij projecten ben ik soms op verschillende manieren betrokken: voor bemaling-, infiltratie- of een geohydrologisch advies. Projecten zijn vaak integraal, waardoor je samenwerkt met diverse collega’s. Iedereen heeft zijn eigen discipline, maar samen realiseren we mooie projecten.” Los van de samenwerking met andere teams is zijn eigen team ook een belangrijke motivatie voor Tjeerd: “We zijn een jong en enthousiast team met mooie plannen voor de toekomst. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar we helpen elkaar ook. Daarnaast hebben we veel mooie momenten. Bijvoorbeeld als ik denk aan de vrijdagmiddagborrels met ons team en andere collega’s, sportieve activiteiten tussendoor of de maandborrels met heel de organisatie.”

Nieuwe collega’s draaien vanaf de eerste dag volop mee: “Je wordt natuurlijk ingewerkt, maar krijgt ook gelijk veel zelfstandigheid. Mooi is de introductiemiddag waarbij je projecten van BOOT bezoekt. Dit geeft gelijk meer beeld bij de organisatie. Verder vind je bij BOOT toegankelijke collega’s. Hier staat iedereen open voor feedback. Ik vind het fijn dat er veel onderling contact is. Dat maakt het leuk bij BOOT.” Tot slot benoemt Tjeerd de doelen van BOOT: “Dit bedrijf streeft mooie doelen na. Op verschillende vlakken zoals circulariteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dat is meer dan alleen een verhaal. We nemen daarin ook eigen initiatief. We zijn niet alleen een sociale, maar ook een authentieke organisatie.”

Elke dag werken we bij BOOT aan een fijne en toekomstbestendige leefomgeving. We zijn actief in alle facetten van onze leefomgeving. Onze kracht is dat we kennis en kunde pragmatisch inzetten en het vooral sámen doen. Net zoals we het beste zoeken voor een fijne leefomgeving, zoeken we dat ook voor elkaar. Werken bij BOOT is dus meer dan mooi werk. Het is ook de omgeving waar je je als professional thuis voelt en ontwikkelt. Welkom bij BOOT!

Lees ons verhaal

Expertise
Stedelijk Water & Klimaatadaptatie

Lees meer over deze expertise