Directeur Strategie & Relatie
Rinie van den Top

Word een collega
Werkzaam bij BOOT sinds 1994

“Bij BOOT is er ruimte voor een eigen mening en het pakken van verantwoordelijkheid. Je krijgt de kans om eigen ideeën uit te voeren”, aldus Rinie van den Top. Hij kan het weten als medewerker vanaf het eerste uur. Rinie werkt sinds 1994 bij BOOT. Toen bestond het bedrijf uit 5 personen. “Natuurlijk loop je in al die jaren weleens tegen iets aan. Ik heb altijd de mogelijkheid gekregen om dit bespreekbaar te maken. Er is veel vertrouwen in elkaar en BOOT is een werkgever met aandacht voor elke medewerker.”

Je wordt hier echt als mens gezien. Dát is waarom ik hier werk.

Rinie heeft in al die jaren veel diverse functies gehad. Toen hij startte bij BOOT kwam hij net van school af: “BOOT was in die tijd nog echt een civieltechnisch bureau. Vanuit mijn interesse, enthousiasme en kennis kreeg ik de ruimte om bodemonderzoek meer op de kaart te zetten. Al snel groeide dat en kwamen er meer collega’s. Zo ontstond een bodemteam waar ik leiding aan gaf. Dit is een typerend voorbeeld van hoe BOOT groeide en waarom we zoveel verschillende disciplines hebben. We zijn gericht op het samenwerken aan oplossingen voor onze opdrachtgevers. Er is ruimte voor ondernemerschap. Ik heb inmiddels verschillende functies en rollen gehad: projectleider, afdelingshoofd, vestigingsleider en bedrijfsleider.

Vanuit die ervaring, verantwoordelijkheid en het vertrouwen, ben ik nu Directeur Strategie & Relatie.”

Dat BOOT een bijzondere werkgever is blijkt volgens Rinie ook uit de mogelijkheid om als medewerker mede-eigenaar te worden van het bedrijf: “Collega’s kunnen certificaten kopen van BOOT. Zo hebben we als medewerkers nog meer verbinding met het bedrijf en zijn we allemaal een beetje eigenaar.”

Het zien van elkaars kwaliteiten en de mogelijkheid om die in te zetten, zijn volgens Rinie ook kenmerkend voor BOOT. Nog belangrijker is de manier waarop er onderling met elkaar wordt omgegaan. “Je wordt hier echt als mens gezien. Dát is waarom ik hier werk. Natuurlijk kan ik genieten van alle slimme collega’s en de mooie dingen die we doen. Daarbij vind ik het heel belangrijk dat we er voor elkaar zijn, als collega’s samen met onze jarenlange relaties en opdrachtgevers. Ook als het even lastig is. De mentaliteit van BOOT als organisatie is niet om maximale winst te behalen, maar om een gezond bedrijf te zijn waarbij we met elkaar het mooie werk mogen doen wat we doen. Dat zorgt ervoor dat ik nog steeds met veel plezier mijn werk doe voor BOOT.”

Elke dag werken we bij BOOT aan een fijne en toekomstbestendige leefomgeving. We zijn actief in alle facetten van onze leefomgeving. Onze kracht is dat we kennis en kunde pragmatisch inzetten en het vooral sámen doen. Net zoals we het beste zoeken voor een fijne leefomgeving, zoeken we dat ook voor elkaar. Werken bij BOOT is dus meer dan mooi werk. Het is ook de omgeving waar je je als professional thuis voelt en ontwikkelt. Welkom bij BOOT!

Lees ons verhaal

Expertise
Civiele Engineering & Advies

Lees meer over deze expertise