Projectleider Bodem / Adviseur Veiligheid
Johan Oudijn

Word een collega
Werkzaam bij BOOT sinds 2006

Vertrouwen en openheid. Dat zijn de woorden die het verhaal van Johan kenmerken: “Eind 2005 solliciteerde ik bij BOOT. Ik kwam van een aannemer en zocht een baan met meer analytisch werk. Met mijn ervaringen in bodemonderzoeken, bodemsaneringen en civieltechnisch werk in de praktijk was de stap naar BOOT daarmee bijna vanzelfsprekend. In 2006 begon ik bij BOOT en voelde me gelijk op mijn plek; het was alsof ik al jaren bij BOOT werkte, zoals een collega na drie weken opmerkte. Dat zit ‘m in de beleefwereld: hier zitten meer denkers.

We zijn een open organisatie. Welke achtergrond je ook hebt, je bent hier welkom. Die openheid vind ik mooi.

Het mooie is dat bij BOOT de praktijk de voedingsbodem is van de denkprocessen. En dat sluit precies bij mij aan. Nu ik echt al jaren bij BOOT werk, heb nog steeds geen spijt van mijn keuze voor deze organisatie.”

Inmiddels vervult Johan diverse rollen: “Doen wat je hand vindt om te doen, dat typeert mijn ontwikkeling hier. Men ziet wat je doet en waardeert dat. En omdat je steeds meer doet, groeit je functie mee met de werkinhoud. Op die manier ben ik inmiddels ook vakgroepleider.

Een rol waarin ik andere collega’s coach en begeleid in de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast mocht ik de opleiding tot Veiligheidskundige volgen. Op die manier ben ik nu adviseur binnen BOOT, een trekkersrol waarin ik werk aan bewustwording en het zichtbaar maken van veilig en gezond werken. Mijn motivatie daarbij is dat ik graag iedereen weer veilig en gezond thuis zie komen na een dag werken bij BOOT.”

Binnen BOOT is plaats voor iedereen: “We zijn een open organisatie. Welke achtergrond je ook hebt, je bent hier welkom. Die openheid vind ik mooi. Daarnaast is er veel onderling vertrouwen. Dat maakt samenwerken prettig. We werken vanuit een goede relatie met opdrachtgevers én met elkaar. Dat betekent dat er ook ruimte is voor positieve feedback. Tot slot denkt BOOT ook aan de toekomst. In ons werk voor klanten en in de manier waarop we ons werk doen, speelt dat een belangrijke rol. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Elke dag werken we bij BOOT aan een fijne en toekomstbestendige leefomgeving. We zijn actief in alle facetten van onze leefomgeving. Onze kracht is dat we kennis en kunde pragmatisch inzetten en het vooral sámen doen. Net zoals we het beste zoeken voor een fijne leefomgeving, zoeken we dat ook voor elkaar. Werken bij BOOT is dus meer dan mooi werk. Het is ook de omgeving waar je je als professional thuis voelt en ontwikkelt. Welkom bij BOOT!

Lees ons verhaal

Expertise
Bodem en Schadelijke stoffen

Lees meer over deze expertise