Strategisch Adviseur
Tycho Derks

Word een collega
Werkzaam bij BOOT sinds 2021

Toen Tycho van een oud-collega vernam dat er bij BOOT een strategisch adviesteam op poten werd gezet, was hij snel enthousiast. Er stond geen vacature open, maar met zijn brede ervaring in diverse ruimtelijke thema’s sloot zijn profiel naadloos aan bij de andere collega’s van dit nieuwe team. Inmiddels werkt hij alweer ruim een jaar met veel plezier bij BOOT: “We krijgen als team veel integrale projecten. Soms zijn we meer gericht op het organiseren van een project en soms bieden we inhoudelijke expertise. Door de verscheidenheid van collega’s hebben we veel inhoudelijke kennis, ook op vlakken die BOOT niet standaard als dienst aanbiedt.”

De diversiteit binnen zijn team zorgt volgens Tycho voor een prettige dynamiek: “We zijn heel verschillend en hebben allemaal een eigen motivatie. Mij spreekt het aspect van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen erg aan. Dat vind ik ook terug bij BOOT. We staan open voor allerlei soorten vragen uit de organisatie en de markt. Onze kracht is dat we vrij denken en zo ook echt meerwaarde leveren aan projecten en opdrachtgevers.”

Het Team Strategie en Advies werkt zoals gezegd aan diverse projecten: “We kijken bijvoorbeeld in een strategisch adviestraject voor de zorgsector hoe we circulariteit kunnen verankeren in het beleid voor duurzame zorg. Voor een woningcorporatie werkte ik met collega’s uit andere teams aan een Quickscan risicomanagement op ontwikkellocaties. Dit wordt nu weer doorontwikkeld naar een online dashboard. De diversiteit van al deze werkzaamheden maken elke dag bijzonder. Ik weet lang niet altijd wat de volgende dag gaat brengen aan werk.”

Naast het werk en de opdrachtgevers, waardeert Tycho ook de cultuur van BOOT: “BOOT is een informeel bedrijf. Je hebt hier geen starre hiërarchie, alle lagen zijn toegankelijk. En er is altijd ruimte voor een goed idee. Al met al is dit een omgeving waar ik me thuis voel.”

Elke dag werken we bij BOOT aan een fijne en toekomstbestendige leefomgeving. We zijn actief in alle facetten van onze leefomgeving. Onze kracht is dat we kennis en kunde pragmatisch inzetten en het vooral sámen doen. Net zoals we het beste zoeken voor een fijne leefomgeving, zoeken we dat ook voor elkaar. Werken bij BOOT is dus meer dan mooi werk. Het is ook de omgeving waar je je als professional thuis voelt en ontwikkelt. Welkom bij BOOT!

Lees ons verhaal

Expertise
Strategie & Advies

Lees meer over deze expertise